ایمنی در اجاره کلایمر

اجاره کلایمر راه حل مناسبی بجای استفاده از داربست های فلزی است. اما این راه حل درصورتی کاملا موفقیت آمیز خواهد بود که نکات ایمنی در اجاره کلایمر را کامل رعایت کرد. در این مطلب به بیان این موارد ایمنی میپردازیم.

اجاره کلایمر در تهران جهان کلایمر

نکات ایمنی اجاره کلایمر

 • قبل از هر بار استفاده، کلیه تجهیزات را بررسی کنید.
 • هرگز از وسایل آسیب دیده و یا معیول استفاده نکنید.
 • تجهیزات آسیب دیده را برچسب زده و از محل کار خارج کنید.
 • همیشه هنگام استفاده از کلایمر از تحهیزات توقف اضطراری استفاده کنید.
 • نصب، استفاده و برچیدن باید فق توسط افرادمتخصص و آموزش دیده انجام شود.
 • از سیستم‌های داربست معلق برای اهداف مورد نیاز خود سواستفاده نکنید.
 • حتما برای کار از افراد آموزش دیده استفاده شود.
 • هرگونه وضعیت ناامن در روند کار کلایمر را به سرپرست خود گزارش دهید.
 • مطمئن شوید منبع تغذیه شما مطابق با توصیه های سازنده بالابر است.
 • تمام منابع برق الکتریکی، اتصالات سیم برق را زمین گیر کرده و با قطع کننده های مدار محافظت کنید.
 • از سیم های با اندازه مناسب که برای کار کافی هستند استفاده کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که اتصالات سیم برق برای جلوگیری از جدا شدن آنها مهار شده است.
 • سیم های برق را به داربست معلق ببندید تا از افتادن آنها جلوگیری شود.
 • سیم های برق را از لبه های تیز محافظت کنید.
 • هر شخصی که روی داربست مجهز به سیستم تعلیق قرار دارد، باید همیشه به سیستم توقف سقوط متصل باشد.
 • اطمینان حاصل کنید که هر حلقه نجات طناب در یک نقطه لنگر جداگانه بسته شده است.
 • از خطوط نجات طناب در گوشه های تیز محافظت کنید تا از ایجاد بریدگی جلوگیری شود.
 • سیستم های توقف سقوط دکل برای جلوگیری از سقوط آزاد بیش از چهار پا.
 • خطوط نجات طناب را آزادانه و بدون تماس با اعضای سازه یا نمای ساختمان به حالت تعلیق درآورید.

امتیاز شما به این مقاله