امنیت کلایمر

امنیت کاربر کلایمر ها از دو بخش اصلی ترمز (بلاک استاپ، Block Stop) و موتور وینچ تشکیل شده اند. بخش ترمز یا بلاک استاپ که برای جلوگیری از سقوط ناگهانی محفظه کاربر استفاده میشود. موتور وینچ کلایمر هم در اصل جهت هدایت محفظه کاربر در مسیر عمودی به کار میرود. موتور وینچ به دو صورت برقی و دستی وجود دارد. عملکرد نمونه برقی آن توضیح داده شد. موتور وینچ دستی هم عملکردی مشابه دارد اما از آن معمولا برای ساختمان های با ارتفاع کم ( اغلب کمتر از 4 طبقه) استفاده میشود. ……………. با گسترش ساختمان سازی و نیاز به سازه هایی که در ارتفاع کاربرد داشته باشند و همچنین کم خطر بودن آن به جرات میتوان گفت خرید یا اجاره کلایمر بهترین گزینه است. روند خرید یا اجاره کلایمر در تهران رشد بیشتری داشته و استفاده از کلایمر به جای داربست افزایش یافته است. پیش از این استفاده از داربست های فلزی رایج بوده اما با توجه به خطراتی که آنها دارند، کمتر مورد استفاده قرار میگیرند. استفاده از داربست های فلزی طی پروژهای های ساختمان سازی و یا نماشویی منجر به حوادث زیادی شده است. این حوادث جبران ناپذیر و بسیار تلخ میباشند. حتی خطرات استفاده از داربست تنها برای کارکنان روی آن نیست بلکه در بسیاری از موارد برای کسانیکه پایین داربست بوده اند نیز پیش آمده. بنابراین کارفرمایی که میخواهد دچار این خسارات و زیان ها نشود بایستی انتخابی درست و هوشمندانه کند که هم برای روند کاری خود و هم جان کارکنانش درست باشد. خدمات اجاره کلایمر در تهران و همه ی نقاط ایران توسط گروه تخصصی جهان کلایمر و همکاران ما میتواند بهترین گزینه کارفرمایان باشد.